Search

۴ دلیل ضرورت به‌روزرسانی نرم‌افزارها و سیستم‌‌های عامل

چرا به‌روزرسانی نرم‌افزارها و سیستم‌‌های عامل اهمیت دارد؟

۱. آسیب‌پذیری‌های موجود، که می‌توانند توسط هکرها مورد سوءاستفاده قرار گیرند، برطرف می‌شود

۲. از حملات سایبری مثل ویروس‌ها، بدافزارها و حملات نفوذ جلوگیری می‌شود

۳. امنیت سیستم شما در برابر تهدیدات جدید و پیشرفته تقویت می‌شود

۴. موجب حفظ اطلاعات حساسی مثل رمزها، اطلاعات مالی و اطلاعات شخصی شما می‌شود