Search

واژه‌نامه امنیت دیجیتال، ۱- بدافزار/ Malware

نرم‌افزارهای مخرب یا Malware، امروزه تهدیدی جدی در دنیای اینترنت به شمار می‌روند. این نرم‌افزارها با هدف تخریب سیستم‌های کامپیوتری یا نفوذ به سیستم‌ها، طراحی شده‌اند و به اشکال مختلف؛ ویروس‌ها، کرم‌ها و تروجان‌ها، می‌توانند اطلاعات حساس را بدزدند و سیستم را قفل کنند.