Search

واژه‌نامه امنیت دیجیتال، ۷- ضدویروس / Antivirus

ضدویروس، نرم‌افزاری است که از آن برای شناسایی، مسدودکردن و حذف ویروس‌ها و برنامه‌های مخرب از دستگاه‌های هوشمند استفاده می‌شود. این نرم‌افزار به کاربر کمک می‌کند تا از حملات ویروسی و نفوذهای مخرب در دستگاه خود جلوگیری کند و امنیت را بهبود بخشد.