Search

امن و امان با قطع اینترنت

هم‌زمان با سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی، در نقاطی از کشور اختلالات و محدودیت اینترنت مشاهده می‌شود. پیش‌بینی می‌شود با توجه به سابقه حکومت در محدودکردن و قطع اینترنت، در روزهای پیش رو محدودیت‌ها افزایش یابد.