Search

امروز چی بپوشم؟!

طرح از رضا عقیلی

للشکر سایبری جمهوری اسلامی در شکل‌های مختلف و بعضا در ظاهر گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی، مشغول حمله به مخالفان، منحرف‌کردن فضای مجازی و جمع‌آوری اطلاعات از شهروندان معترض است.