رهبر نما


روزنامه همشهری، تخریب اموال مردم توسط ماموران یگان ویژه را کار «پلیس‌نَماها» دانست. این موضوع در شبکه‌های مجازی، دستمایه شوخی‌ کاربران قرار گرفت.