مهار تورم با پایتون


در جلسه ابراهیم رئیسی با عده‌ای، تحت عنوان «نشست با جمعی از دانشمندان یک درصد برتر جهان»، عنوان شد که با پایتون می‌شود رشد تورم را مهار کرد!