Search

امنیت دیجیتال در ۱۳ قدم، ۱۰: Doxxing چیست و چرا زنان می‌توانند بیش‌تر در معرض خطر باشند؟

تعریف Doxxing
Doxxing به معنای انتشار عمومی اطلاعات شخصی افراد فعال در دنیای دیجیتال است بدون رضایت یا اجازه آن‌ها.
چه نوع اطلاعاتی می‌تواند از افراد منتشر شود؟
اطلاعاتی مانند آدرس محل زندگی، شماره تلفن، ایمیل، یا اطلاعات حساس دیگر. این اقدام اغلب به عنوان یک ابزار برای تهدید، تحقیر یا آزار فرد فعال در دنیای دیجیتال استفاده می‌شود.

  • چرا در Doxxing بیش‌تر زنان در معرض خطر هستند؟
  • زیرا می‌تواند منجر به تعقیب، تهدید، حمله یا آزار فیزیکی و روانی بیش‌تری برای آن‌ها شود. به طور خاص، زنان ممکن است به دلیل جنسیت، جهت‌گیری جنسی، عقاید سیاسی یا فعالیت‌ در فضای عمومی، بیش‌تر مورد هدف قرار گیرند.
  • نکته
  • در بسیاری از موارد، این اطلاعات می‌تواند توسط فردی که در معرض انتقاد یا تهدید قرار گرفته، منتشر شود، که این می‌تواند به خطر امنیت فردی، حریم خصوصی و حتی سلامت روحی و جسمی فرد منجر شود.