تلخی فضای مجازی بر کام تاجر شکرناصر مکارم_شیرازی  با اشاره پخش آهنگ‌های شاد و رقص در برخی مدارس گفت.
  «این‌که سرودی سخیف در مدارس توسط بچه‌ها و نونهالان خوانده و آهنگی پخش شود و همه با هم برقصند مشخص می‌شود خطر تا کجا نفوذ کرده است.

 

تلگرام