اجبار به ترک شبکه‌های اجتماعی؛ دور تازه فشار بر روزنامه‌نگاران