جهاد مجازی

علی خامنه‌ای: «با انتشار افکار صحیح در فضای، به معنای واقعی کلمه جهاد کنید.»

تلگرام