Search

چگونه: استفاده از Hotspot Shield در اندروید

در نسخه رایگان Hotspot Shield، تغییراتی ایجاد شده است. به این ترتیب که در تغییرات جدید، میزان مصرفی که می‌توانید با این ابزار داشته باشید، کاملا بستگی به تماشای تبلیغات دارد. در این ویدیوی کوتاه ببینید چگونه می‌توانید از این امکان رایگان استفاده کنید.