اپ داخلی ممنوع!

پیش از شرکت در اعتراضات، تمام اپ‌های داخلی را که دسترسی‌های غیرضروری به دستگاه شما دارند حذف کنید

این کار ضریب امنیت شما را در برابر شنود اطلاعات افزایش می‌دهد

نهادهای امنیتی از طریق اپ‌های داخلی می‌توانند به اطلاعات مهم و کلیدی دست پیدا کنند

 

تلگرام