کاهش مصرف اینترنت اپ اینستاگرام در اندروید

وارد تنظیمات اینستاگرام شوید

 

در اندروید:
- به بخش settings and privacy بروید 
- وارد Data usage and Media Quality شوید
- گزینه Data Saver را فعال کنید

تلگرام