Search

پشت صحنه حضور پرشور

جمهوری اسلامی برای ترغیب شهروندان به شرکت در انتخابات، این بار به طور غیرقانونی و بدون اجازه با عکس‌های شماری از شهروندان به‌ویژه زنان حساب‌های جعلی در فضای مجازی ایجاد کرده و از آن طریق نظرها و پیام‌هایی را درباره شرکت در انتخابات منتشر کرده است.