چگونه: اتصال به سرورهای v2ray_vmess/vless، در آی.او.اس

 

یکی از راه‌های دسترسی به منابع فیلترشده: اتصال به سرورهای v2ray_vmess/vless.

در این برنامه با روش استفاده از این سرورها در آی.او.اس آشنا می‌شویم.