زوم: مسئول قتل‌عام در خاموشی

با شروع اعتراضات سراسری آبان ٩٨، سانسور اینترنت و سرکوب مردم در ایران، ابعاد گسترده‌تری پیدا کرد. پیش از این، عمده تلاش‌های حکومت برای مسدودکردن راه رسیدن اطلاعات از خارج به داخل کشور بود؛ این بار اما طرح بستن کل راه‌های اطلاعاتی – چه از بیرون و چه از درون به خارج – یک‌باره پیاده شد. اما مسئول گران‌شدن بنزین، کشتار مردم و قطع اینترنت کیست؟