Search

‍محتوایی که در اینستاگرام ذخیره می‌کنیم، کجا می‌رود؟ – آی.او.اس

در آی‌.او‌.اس:

– به بخش تنظیمات اینستاگرام بروید

– به قسمت Account  بروید

– وارد بخش Saved شوید

– می‌توانید محتوای ذخیره‌شده را در این قسمت ببینید