Search

پاک‌کردن خودکار پیام‌ها در تلگرام

 چگونه در تلگرام پیام‌ها را به صورت خودکار پاک کنیم؟

– وارد تنظیمات تلگرام شوید

– به قسمت Privacy and Security بروید

وارد بخش Auto – Delete Messages شوید

– مشخص کنید پیام‌های شما پس از چه مدتی، به طور خودکار برای هر دو طرف پاک شوند