Search

چه کسانی از آخرین زمان حضور شما در واتس‌اپ مطلع می‌شوند؟

 

– وارد تنظیمات واتس‌ا‍پ شوید

– به قسمت Privacy بروید

– وارد بخش Last Seen & Online شوید

– در قسمت Who Can See My Last Seen مشخص کنید چه کسانی زمان آخرین حضور شما را ببینند

EveryOne = همه

My Contacts = همه مخاطبان شما

My Contacts Except = همه مخاطبان شما به‌جز… Nobody = هیچ‌ کس