در پشتی و راه‌های مقابله با آن

انواع حملات سایبری روز به روز در حال افزایش است و داشتن اطلاعات کافی و مناسب درباره آن‌ها می‌تواند ما را در برابرشان مقاوم و مجهز کند. یکی از این حملات، در پشتی یا بک‌دور است که این برنامه را به آن اختصاص داده‌ایم.