Search

فایل‌های فشرده و نحوه فشرده‌کردن فایل‌های معمولی

آیا می‌دانید فایل‌های فشرده چیست؟ اصلا چرا باید فایل‌ها را فشرده کرد؟ آیا خودتان تا به حال این کار را انجام دادید؟ ما در این ویدیو‌ درباره فایل‌های فشرده می‌گوییم و اینکه چطور فایل‌های معمولی را فشرده کنید و اینکه در کلفایده این کار چیست.