Search

وب‌گردی امن و مخفی در مرورگرهای مختلف

 

هنگام وب‌گردی اگر از امنیت خود غافل شوید، ردپایی از خودتان به جا می‌گذارید و اگر کسی به سیستم شما دسترسی پیدا کند، به‌راحتی می‌تواند تاریخچه یا هیستوری وب‌گردی‌ شما را پیدا کند. 

بنابراین همیشه باید راهی را برای وب‌گردی انتخاب کنید که کم‌ترین اثر را از خود به جا بگذارید. 

در این ویدیو با روش‌های امن وب‌گردی آشنا می‌شویم.