شصت ثانیه: عبور از فیلتر با روش تغییر دی ان اس در اندروید

ر این ویدئو کوتاه با شیوه‌ی عبور از فیلتر با تغییر دی ان اس در اندروید آشنا می‌شویم.