شصت ثانیه: نصب فیلترشکن تور در ویندوز

در این ویدئو کوتاه با نصب فیلترشکن تور در ویندوز آشنا می‌شوید.