Search

شصت ثانیه: ورود به تلگرام با پروکسی بدون فیلترشکن جانبی

در این ویدئو کوتاه می‌آموزید که چگونه با پروکسی و بدون فیلترشکن وارد تلگرام بشوید.