Search

شصت ثانیه: نرم‌افزار وضعیت و هشدار بارندگی

تواناتک- اپ رادار بارش باران و برف، بهترین راهنما برای شهروندان جهت مطلع‌شدن از وضعیت بارش باران و برف است. در این ویدئو کوتاه با آن آشنا می‌شویم.