لینک‌دار کردن یا هایپرلینک کردن کلمات در تلگرام

تواناتک- شاید شما هم دوست داشته باشید که در یک کانال یا گروه تلگرامی یا در صفحه چت با دوستان‌تان، کلمه یا عبارتی را لینک‌دار کنید تا دیگران با زدن روی آن، وارد وبسایت مورد نظر بشوند. برای این کار: این ویدیو کوتاه را ببینید.