شصت ثانیه: رفع بلاک دوطرفه در اینستاگرام

تواناتک- وقتی دو نفر هم‌زمان یک‌دیگر را در اینستاگرام بلاک می‌کنند اگر تصمیم بگیرند یک‌دیگر را از بلاک در بیاورند از آن‌جا که نمی‌توانند همدیگر را پیدا کنند این کار ممکن نخواهد بود. در این برنامه کوتاه با چگونگی این کار آشنا می‌شویم.