اقدامات مهمی که باید پس از نصب ویندوز انجام دهید

تواناتک- در این برنامه با اقدامات مهمی که باید پس از نصب ویندوز انجام دهیم آشنا می‌شویم. ویندوز ۱۰ اخرین ویندوز این سیستم عامل است این برنامه را بر اساس این نسخه از ویندوز تنظیم و آماده کرده‌ایم.