شصت ثانیه: دریافت کد دومرحله‌ای گوگل بدون نیاز به پیامک