چه کسانی از آخرین زمان حضور شما در واتس‌اپ مطلع می‌شوند؟

 

- وارد تنظیمات واتس‌ا‍پ شوید
- به قسمت Privacy بروید
- وارد بخش Last Seen & Online شوید
- در قسمت Who Can See My Last Seen مشخص کنید چه کسانی زمان آخرین حضور شما را ببینند
EveryOne = همه
My Contacts = همه مخاطبان شما
My Contacts Except = همه مخاطبان شما به‌جز… Nobody = هیچ‌ کس 
 

تلگرام