چطور در تلگرام برای پست‌ها کامنت بگذاریم؟

قبلا ارتباط کانال‌های تلگرامی با کاربران یک‌طرفه بود و کاربرها نمی‌توانستند ایجاد بحث کنند و درباره پست‌ها نظر بدهند. اما اخیرا تلگرام قابلیت کامنت‌گذاشتن زیر پست‌های کانال‌ها را در دسترس قرار داده تا کاربرها به نحو بهتری بتوانند تعامل داشته باشند. در ادامه به روش انجام این کار می‌پردازیم.