فیسبوک و مدیریت برچسب‌ مطالب و تصاویر دیگران

تواناتک- همه ما با اصطلاح «برچسب‌زدن» یا همان تگ‌کردن در فیس‌بوک آشنا هستیم. در این ویدئو کوتاه می‌آموزیم که چگونه در فیس‌بوک این تگ‌شدن‌ها را مدیریت کنیم.