شصت ثانیه: بازگشت به تنظیمات کارخانه ای گوشی های اندروید و آیفون

 

بازگشت به تنظیمات کارخانه‌ای گوشی های اندروید و آیفون به ما کمک می‌کند در مواقع ضروری از دسترسی افراد بیگانه به اطلاعاتمان جلوگیری کنیم. در این ویدئو کوتاه با این کار آشنا می شوید.