شصت ثانیه: جلوگیری از استارت اتوماتیک برنامه‌ها در ویندوز

گاهی برنامه‌هایی که قبلا نصب کرده‌ایم، با بازکردن ویندوز خود به خود استارت شده و مزاحم کار ما می‌شوند و سرعت ویندوز را هم کم می‌کند. در این ویدئو می‌آموزیم که برای جلوگیری از استارت اتوماتیک برنامه‌ها در ویندوز چه کار کنیم.