شصت ثانیه: پاک‌کردن عضویت‌های اینترنتی به روش ساده و سریع (ویندوز)