مرورگرهایی با وی‌پی‌ان داخلی

 

مرورگرهایی که وی‌پی‌ان داخلی دارند، بدون نیاز به ابزار دیگری، دسترسی شما به سایت‌های فیلترشده را فراهم می‌کنند. از جمله این مرورگرها:

– Aloha Browser (Android-iOS)

– UR Browser (Android-iOS-windows)

– Tor Browser (Android-iOS-windows)

– Epic Browser (Android-iOS-windows)