Search

بررسی دسترسی‌ها به حساب تلگرام

 

– به تنظیمات تلگرام بروید

– قسمت Devices را باز کنید

– لیست دستگاه‌هایی که به حساب شما دسترسی دارند را خواهید دید

– با انتخاب Terminate Session می‌توانید ارتباط  دستگاه‌ها با حساب‌تان را قطع کنید