Search

کاهش مصرف اینترنت اپ اینستاگرام در اندروید

وارد تنظیمات اینستاگرام شوید

 

در اندروید:

– به بخش settings and privacy بروید 

– وارد Data usage and Media Quality شوید

– گزینه Data Saver را فعال کنید