Search

‍محتوایی که در اینستاگرام ذخیره می‌کنیم، کجا می‌رود؟ – اندروید

در اندروید:
– در پروفایل خود بر روی قسمت سه خط بزنید.
– وارد بخش Saved شوید.
– می‌توانید محتوای ذخیره‌شده را در این قسمت ببینید