Search

۴ روش ازکارانداختن دوربین‌های شهری نظارتی/امنیتی

برای از کار انداختن دوربین امنیتی و نظارتی در خیابان‌ها می‌توانید:

 

 

۱- از رنگ یا اسپری‌های رنگ‌پاش استفاده کنید. این روش معمولا در مکان‌هایی مانند ایستگاه‌های مترو شیوه مناسبی برای از کار انداختن دوربین‌های نظارتی است.

 

 

۲- جعبه تجهیزات یا باکس دوربین‌های امنیتی و نظارتی معمولا در بالای تیرها و دکل‌های در ارتفاعی حدود ۲.۵ متر هستند که می‌توانید آن را با استفاده از یک پیچ‌گَشتی چهارسو یا دو سو باز کرده و این تجهیزات را تخریب یا تخلیه کنید.

 

 

۳- در قسمت پایین تیرها و دکل‌هایی که دوربین‌های نظارتی و امنیتی بر آن نصب شده است، دریچه‌هایی با نام «کنترل ترافیک» یا چاله‌ای که برق دوربین‌ها از آن تامین می‌شوند وجود دارد (دریچه‌های منهول ترافیکی / منهول شهرداری) که با بازکردن در این دریچه‌ها و قطع‌کردن تمامی سیم‌ها یا به‌آتش‌کشیدن این دریچه‌ها، دوربین‌هایی که برق خود را از این منبع دریافت می‌کنند از کار می‌افتند.

همچنین سریع‌ترین راه برای این روش، بازکردن و بلندکردن قسمتی از این دریچه‌های آهنی است که با ریختن مواد اشتعال‌زا مانند بنزین یا گازوئیل می‌توان این تجهیزات را آتش زد.

۴- در برخی دکل‌ها و تیرهایی که دوربین‌ها روی آن‌ها نصب شده‌اند، (معمولا در چهارراه‌ها که چراغ‌های کنترل ترافیک وجود دارند) به فاصله 2 متری از این تیرها و دکل‌ها، کافو یا جعبه تجهیزات دوربین‌ها (معمولا به رنگ خاکستری یا کرمی) وجود دارد که می توانید با بازکردن این باکس‌ها، تجهیزات داخل آن را تخلیه یا تخریب کنید.