Search

مقایسه ChatGPT و Gemini

 ChatGPTGemini
شرکت سازندهOpenAIGoogle
مدل زبانGPT3.5 and 4LaMDA
هزینهرایگان و تجاری ۲۰ دلار ماهانهرایگان
زبانبیشتر از ۵۰ زبان پشتبانی از زبان فارسیبیشتر از ۴۰ زبان پشتبانی از زبان فارسی
ثبت‌نامثبت‌نام با مشخصات فردیثبت‌نام با داشتن یک حساب گوگل
دسترسیوب‌سایت و اپلیکیشنوب‌سایت