Search

کاهش مصرف اینترنت اپ اینستاگرام در آی.او.اس

وارد تنظیمات اینستاگرام شوید

– وارد قسمت Account شوید

– به بخش Data USage بروید

– گزینه Use Less Cellular Data را فعال کنید