Search

آنچه از تکنولوژی می‌فهمند و به کار می‌برند

طرحی از بهنام محمدی

سردار عباسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، در واکنش به گزارش‌ها در مورد «دسترسی پنج تا ۱۰ دقیقه‌ای به موادمخدر» ادعا کرد: «چنین چیزی اشتباه است و با طرح‌ها و کارهایی که پلیس در مناطق پر خطر (شوش، مولوی، هرندی و دروازه غار) انجام داده است، مدت زمان دسترسی به مواد مخدر بیش‌تر از این عددها شده است.»