Search

دنیای هوشمند، قسمت سوم: تاریخچه هوش مصنوعی ۲

درباره سیستم تخصصی MYCINE چه می‌دانید؟

در این برنامه در بخش دوم تاریخچه هوش مصنوعی درباره این سیستم تخصصی می‌گوییم.