خارج‌شدن از برنامه فریزشده در ویندوز و مک

قطعا برای شما هم پیش آمده که در حال استفاده از نرم‌افزاری بودید که ناگهان به اصطلاح فریز می‌شود و دیگر هیچ کاری نمی‌توانید انجام دهید. در این برنامه می‌گوییم که چطور از حالت فریز، برنامه را خارج کنید.