Search

دنیای هوشمند، قسمت دوم: تاریخچه هوش مصنوعی ۱

آیا می‌دانید اولین بار جرقه‌های به‌وجودآمدن هوش مصنوعی کجا زده شد؟ در این ویدیوی کوتاه ببینید.