Search

شصت ثانیه: نرم‌افزار گرفتن عکس مدارک (Biometric) با گوشی همراه

تواناتک- در این ویدیو کوتاه می‌آموزیم که چگونه با استفاده از تلفن همراه‌مان عکسی مناسب برای مدارک شناسایی و هویتی‌مان آماده کنیم.