شصت ثانیه: نحوه تغییر صدا در ویدئوهای ارسالی از اعتراضات

 اگر از تظاهرات یا تجمعات فیلمبرداری می‌کنید، بهتر است صدای خودتان را تغییر دهید تا هویت‌تان هرگز شناسایی نشود. در این برنامه با چند ابزار ساده برای این کار آشنا می‌شویم.